Smart Solutions Smile Services
Sutee Group Co.,Ltd.
Events & Activities
คืนกำไรสู่สังคม "สุธีกรุ๊ป" ร่วมทำบุญ ณ.วัดบ่อเงินบ่อทอง
ผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัท สุธีกรุ๊ป ร่วมกันทำบุญในโครง "คืนกำไรสู่สังคม" โดยถวายปัจจัยเพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่าย ในการสร้างโรงเรียนสำหรับ พระภิกษุ-สามเณร ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา (เรียนฟรีตลอดการศึกษา) และยังได้ทำบุญร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรทุกรูปอีกด้วย ณ.วัดบ่อเงินบ่อทอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
SUTEE GROUP